Antal kranar eller ölsorter
Kylkapacitet (liter per timme)