Tappa öl korrekt

Korrekt tappning med ditt dispenseringssystem

Först och främst måste enheten justeras så att enkel tappning är möjlig. CO2-tryck/slangar

Tappning:

  1. ta ett rent, ursköljt glas och håll det i en vinkel under kranen
  2. öppna kranen helt och fyll på ölglaset ungefär 2/3 fullt och flytta långsamt glaset till ett vertikalt läge. Kanten på skummet är vid kanten på glaset.
  3. stäng kranen
  4. låt det tappade ölet vila i några sekunder, under denna tid kommer skummet att sjunka
  5. placera glaset i vinkel igen och öppna kranen åter. Ölet rinner in i glaset och det fylls upp till kanten.
  6. nu har glaset en perfekt krona och är välfyllt.

De flesta kompensator och kolvkranar är utrustade med en så kallad skumknapp. Genom att reglera skumknappen kan skumkronan formas efter önskemål.

Observera: Tappen från kranen bör inte komma i kontakt med ölen.


Vanliga fel

Torra glas - ledet till för mycket och bubblande skum

Knappen är inte helt öppen - stark skumning

För lågt tryck - ingen skumkrona bildas

Ölen är för varm - för mycket skum